İşsizlik Aylığı / Maaşı Hesaplama

Burada işsizlik maaşı hesaplayabilirsiniz. İstenen değerleri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.İşsizlik maaşı hesaplamak için gereken verileri giriniz:

Son 4 aylık bürüt ücretleriniz
1.
2.
3.
4.
İşten ayrılmadan önceki son dört ayda (toplam 120 gün) kesintisiz pirim ödediniz mi?

Son 3 yıldaki pirim ödeme gün sayınız

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir?

Çalıştığı süre içinde işsizlik sigortası kesintisi yapılan bir işçinin, iş akdi sona erdiğinde işsizlik sigortası kesintisi yapılan süreye bağlı olarak hak ettiği bir aylıktır.

İşsizlik Ödeneğinin Pirim Şartı Nedir?

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için işten ayrılma tarihinden önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak ve son 3 yılda da en az toplam 600 gün işsizlik sigorta kesintisi ödemiş olmak gereklidir.

İşsizlik Sigortası Pirimi Ne Kadardır? Kim Öder?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

işçinin son 4 aylık bürüt maaşlarının ortalamasının bir günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40'ı olarak hesaplanır. Bu tutar 30 günle çarpılarak işsizlik ödeneği aylık tutarı belirlenir. Ancak bu tutar geçerli olan asgari ücretin %80'ini geçemez.

Ne Kadar Süre İşsizlik Maaşı Alırım?

Son 3 yıldaki işsizlik sigorta pirimi gün sayısı 600 ile 899 gün arasında olanlar 6 ay, 900 ile 1079 gün arasında olanlar 8 ay, 1080 gün ve fazla olanlar 10 ay süreyle işsizlik maaşı alırlar.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Ne Yapmam Gerekir?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir (elde olmayan, zorlayıcı) sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik Sigortası İle Başka Nelere Hak Kazanırım?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde genel sağlık sigortası da devlet tarafından ödenir. Ayrıca yeni bir iş bulma ve kendini mesleki açıdan yetiştirmek için eğitim hizmetleri de sağlanır.

Birgül
07.07.2017 02.24

Merhaba. Bugün işten ayrıldım.Ne zaman işsizlik maaşı alabilirim ve nasıl hesaplayabilirim.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.